SHOOTING GALLERY

In deze rubriek kan u diverse formulieren terugvinden, zowel met betrekking tot de sportschutterslicentie als algemene administratie. Sommige van deze documenten kunnen enkel via de club worden opgestuurd; gelieve dit dan ook na te vragen bij de verantwoordelijke personen.

VL1 - Aanvraag voorlopige sportschutterslicentie - VSK

Download dit bestand

VL1 - Aanvraag voorlopige sportschutterslicentie - FROS

Download dit bestand

VL2 - Aanvraag sportschutterslicentie - VSK

Download dit bestand

VL2 - Aanvraag sportschutterslicentie - FROS

Download dit bestand

VL3 - Medisch attest - VSK

Download dit bestand

VL3 - Medisch attest - FROS

Download dit bestand

VL9 - Aanvraag nieuw sportschuttersboekje - VSK

Download dit bestand

VL9 - Aanvraag nieuw sportschuttersboekje - FROS

Download dit bestand

VL12 - Aanvraag geldigverklaring sportschutterslicentie - VSK

Download dit bestand

VL12 - Aanvraag geldigverklaring sportschutterslicentie - FROS

Download dit bestand

Model 9

Download dit bestand

Aanvraag van een vergunning

Download dit bestand

Vragenlijst Sportschutterslicentie - VSK

Download dit bestand

Vragenlijst Sportschutterslicentie - FROS

Download dit bestand

Veiligheidsvoorschriften in het kader van wapenbezit

Download dit bestand