SHOOTING GALLERY

Op deze pagina kan u een overzicht terugvinden van veelgestelde vragen. Heeft u toch nog een vraag en kan u het antwoord niet terugvinden op deze site? Aarzel dan niet om meer informatie te vragen aan de leden van de veiligheidsraad.

Kan iedereen lid worden van jullie club?

De minimum leeftijd bedraagt 16 jaar, maar indien men nog geen 18 jaar is, dient er steeds een ouder of voogd bij de schietbeurten aanwezig te zijn. Verder dient men in het bezit te zijn van een bewijs van goed gedrag en zeden met de vermelding schietsport; hierop mag geen veroordeling staan die wapenbezit uitsluit.

Zijn er in de club voorzieningen voor mensen in een rolstoel?

Ja. Op de stand van 50 meter is een aparte plaats voorzien voor mensen in een rolstoel. Tegen deze baan is een tafel waarop liggend  kan geschoten worden; indien de rolstoelgebruiker dit wenst, kan hij deze tafel ook gebruiken.

Hoe herken ik personen die lid zijn van de veiligheidsraad?

Leden van de veiligheidsraad kan u herkennen aan het rode clublint. 

Op welke dagen is er een instructeur aanwezig?

Het is ons doel om er voor te zorgen dat (behalve op zaterdagavond) ten minste één veiligheidsverantwoordelijke aanwezig is tijdens de openingsuren; aangezien er hiervoor een beroep wordt gedaan op vrijwilligers, die eveneens een professionele dagtaak hebben, zijn uitzonderingen hierop mogelijk.

Hoe moet ik mijn wapens vervoeren?

De wapens moeten vervoerd worden in een afgesloten koffer en voorzien van een trekkerslot of een equivalente beveiliging die ze tegen onmiddellijk gebruik en diefstal beschermt.

Ik beschik zelf niet over wapens; kan ik in de club een wapen gebruiken?

De club beschikt over verschillende wapens die kunnen gehuurd worden; met deze wapens worden beginnende schutters ook opgeleid.

Kan ik in de club munitie aankopen?

De munitie die intern wordt verkocht heeft de bedoeling de beginnende schutters die nog niet over een eigen wapen beschikken en bijgevolg nog geen munitie kunnen kopen toch de mogelijkheid te bieden om munitie aan te kopen. Doch kan iedere schutter die over een vergunning beschikt munitie kopen maar met een maximale hoeveelheid van 100 kogels; deze munitie is immers enkel bedoeld om ter plaatse te verbruiken.

Mag ik mijn eigen doelkaarten meebrengen?

Iedereen mag zijn eigen doelkaarten voorzien, maar deze mogen geen menselijk silhouet voorstellen.

Op het uittreksel van het strafregister komt een veroordeling voor. Wordt deze in aanmerking genomen?

Het al dan niet in aanmerking nemen van een veroordeling hangt af van het type veroordeling. Doorgaans zullen veroordelingen van politierechtbanken niet in aanmerking genomen worden. Correctionele veroordelingen komen wel in aanmerking; er dient geval per geval te worden onderzocht of de veroordeling voorkomt op de lijst van de wapenwet.

Wanneer moet ik mijn lidmaatschap bij de club verlengen?

Aangezien het lidmaatschap geldig is voor de periode van 1 jaar, dient u deze ten laatste voor de jaarlijkse vervaldag te verlengen. U krijgt echter voor de vervaldag een uitnodiging tot vernieuwing van uw lidmaatschap.

Wat is een sportschuttersboekje?

Een sportschuttersboekje is een boekje waarin de sportschutter zijn schietbeurten laat registreren. Elke sportschutter kan maar één sportschuttersboekje bezitten. Voor elke schietbeurt registreert men het volgnummer, datum, inrichtende club of schietstand en categorie van het wapen waarmee men geschoten heeft.

Hoe bewijs ik mijn schietbeurten?

De schietbeurten worden bewezen aan de hand van een sportschuttersboekje waarin alle schietbeurten geregistreerd worden. De registratie van de schietbeurten gebeurt door de verantwoordelijken van de schuttersclubs door de schietbeurt af te tekenen.

Wanneer moet ik mijn lidmaatschap bij FROS of VSK verlengen?

Jaarlijks voor 15 december.  Het lidmaatschap van een sportschuttersfederatie loopt altijd van 1 januari tot 31 december. Ook indien u zich lid gemaakt hebt van de club in bijvoorbeeld maart en toen u uw lidmaatschap betaald hebt voor de sportschuttersvereniging, dan dient u deze toch nog te vernieuwen in december voor het komende jaar.

Wat te doen bij verlies of diefstal van mijn wapens?

Bij verlies of diefstal dient onmiddellijk aangifte te worden gedaan bij de lokale politie en de gouverneur.

Contacteer ons

Wenst u bijkomende informatie over Shooting Gallery?
U kan vrijblijvend een bezoekje brengen op volgend adres: Victor Bocquéstraat 3 - 9300 Aalst

U kan ons ook telefonisch bereiken tijdens de openingsuren via gsm 0474 07 32 42 of op ons vast nummer 053 80 70 66.
Daarnaast kan u ons ook contacteren via info@sgaalst.be