SHOOTING GALLERY

Lidgeld

Het lidgeld bedraagt 223 EUR op jaarbasis en wordt pro rata berekend tot het eind van het jaar. Voor dit bedrag kan je onbeperkt gebruik maken van de schietbanen. In het lidgeld is eveneens de aansluiting bij amateursportfederatie FROS inbegrepen. Supplementair aan het lidgeld zal de kostprijs gerekend worden voor de licenties en opleidingen.

Voorwaarden

De basisvoorwaarden om lid te kunnen worden in onze club zijn minstens 18 jaar zijn (of 16 jaar mits goedkeuring beide ouders) en de Nederlandse taal voldoende machtig zijn.

Aanvraag lidmaatschap

Indien je voldoet aan bovenstaande vereisten kan je een aanvraag indienen tot lidmaatschap. Hiervoor dien je persoonlijk naar de club langs te komen. Dit kan steeds tijdens de openingsuren van het secretariaat (zie kalender, open tenzij anders vermeld).

Procedure

Na een positief antwoord op je aanvraag tot lidmaatschap te hebben ontvangen kan je langskomen om je in te schrijven (zie kalender voor eventuele sluitingen van het secretariaat)

Je dient dan een aantal documenten in je bezit te hebben, zijnde;

 • Kopie identiteitskaart
 • Origineel uittreksel uit het strafregister (model 596.1-5 SV) met vermelding 'sportschutterslicentie', max. 3 maanden oud
 • Recente pasfoto in kleur
 • Medisch attest, model 3, max. 3 maanden oud
 • Formulier VL1 'aanvraag voorlopige sportschutterslicentie', persoonlijke gegevens ingevuld en ondertekend

Met deze documenten wordt een voorlopige sportschutterslicentie aangevraagd. Dit gebeurt via de club. Na 2 à 3 weken ontvang je de voorlopige sportschutterslicentie op jouw adres en kan je starten.

Een voorlopige sportschutterslicentie stelt je in de mogelijkheid om veilig leren om te gaan met wapens. Er wordt verwacht dat je met alle toegelaten type wapens (cat. A revolver, cat. B pistool, cat. C gladloop en cat. D getrokken loop) leert schieten en er ook een definitieve licentie voor behaalt.  Om dit te kunnen verwezenlijken wordt je vanaf je inschrijving begeleid door ervaren monitoren. Zij staan tijdens de openingsuren (behalve op zaterdagavond) paraat om jullie de nodige kennis en kunde bij te brengen. Nadat je voldoende hebt geoefend en veilig wordt geacht door de monitoren kan je een theoretische en praktische proef afleggen.

Ten vroegste 6 maanden en ten laatste binnen het jaar na de ontvangst van je voorlopige licenties dien je een definitieve licentie aan te vragen. Hiervoor moet je minstens 12 schietbeurten hebben behaald en opnieuw een aantal documenten binnenbrengen, nl.;

 • Kopie identiteitskaart
 • Origineel uittreksel uit het strafregister (model 596.1-5 SV) met vermelding 'sportschutterslicentie', max. 3 maanden oud
 • Recente pasfoto
 • Medisch attest, model 3, max. 3 maanden oud
 • Origineel theoretisch en praktisch examen
 • Kopie van de schietbeurten
 • Formulier VL2 'aanvraag definitieve sportschutterslicentie', persoonlijke gegevens ingevuld en ondertekend
 • 40 EUR

Deze documenten worden door de club opgestuurd naar FROS waarna je een definitieve sportschutterslicentie ontvangt.

Je hebt nu alle stappen ondernomen om een volwaardig sportschutter te zijn.

Je verplichtingen vanaf nu zijn jaarlijks minstens 12 schietbeurten behalen en een uittreksel uit het strafregister voorleggen.

Contacteer ons

Wenst u bijkomende informatie over Shooting Gallery?
U kan vrijblijvend een bezoekje brengen op volgend adres: Victor Bocquéstraat 3 - 9300 Aalst

U kan ons ook telefonisch bereiken tijdens de openingsuren via gsm 0474 07 32 42 of op ons vast nummer 053 80 70 66.
Daarnaast kan u ons ook contacteren via info@sgaalst.be